Akty prawne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa zdnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Strona główna Licytacje Wzory dokumentów Akty prawne Zakres terytorialny Linki Przepisy Kontakt

Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.